k2FtbBdWr1

Доступ до публічної інформації 10 травня 2011 року вступив в дію Закон України «Про доступ до публічної інформації».

доступ до публічної інформації
Голова райдержадміністрації вніс зміни до розпорядження від 30.05.2011 року № 209 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: п.2 даного розпорядження викласти у наступній редакції – «Визначити відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації Сологуб Ольгу Асафатівну – завідувача сектору внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації».
ПОРЯДОК доступу до публічної інформації,розпорядником якої є Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються відповідальним за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації .
Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).
Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
Відповідальна особа після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день визначає належний структурний підрозділ, який є відповідальним за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.
Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, який володіє запитуваною інформацією. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.
У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, негайно повідомляє про це керівника зазначеного підрозділу та за його дорученням невідкладно надсилає відповідний запит до відповідальної особи.
У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівника.
У разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації негайно передають зазначену кореспонденцію відповідальному за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації.
У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України “Про звернення громадян”.
Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому вигляді.
Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідальним за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації відповідь реєструється і надсилається адресату.
Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, облдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.
Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.
Відповідальний за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації здійснює контроль та систематично інформує заступника голови районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та доводить вказану інформацію до сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації для оприлюднення.

Зразок запиту на отримання публічної інформації
zrazok-zapitu-pro-dostup-do-publichnoyi-informaciyi.doc


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: