k2FtbBdWr1

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади директора Кам’янка-Бузького районного Народного дому

1518770727_kadri_1519900839_600x400_3_0

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення посади директора Камянка-Бузького районного Народного дому «Просвіта», що є комунальним закладом культури та перебуває у  спільній власності територіальних громад Камянка-Бузького району

Сектор культури Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації як орган управління Кам’янка-Бузьким районним Народним домом «Просвіта», в порядку вимог ст. 21-2 Закону України «Про культуру» від 14 грудня 2010 року № 2778-VI (зі змінами і доповненнями), оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Кам’янка-Бузького районного Народного дому «Просвіта» (місце знаходження: 80400, Львівська область. м. Кам’яна-Бузька, вул. Шевченка, 11).

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду директора Кам’янка-Бузького районного Народного дому «Просвіта» особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління Кам’янка-Бузьким районним Народним домом «Просвіта».

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси сектору культури Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації за адресою: 80400, Львівська область, м. Камянка-Бузька, вул. Я.Мудрого, 8, (приміщення Кам’янка-Бузької дитячої музичної школи, 2-й поверх, кабінет № 18), e-mail: culturek-b@ukr.net.

Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості.

Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Дата початку приймання документів: з 02 березня 2018 року по 02 квітня 2018 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 03 березня 2018 року.

Порядок проведення конкурсу. 

Конкурс проводиться у два етапи.

Перше засідання конкурсної комісії проводиться в термін через 10 днів після закінчення строку приймання документів. Сектор культури Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду директора Кам’янка-Бузького районного Народного дому «Просвіта» у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 Закону України «Про культуру» від 14 грудня 2010 року № 2778-VI (зі змінами і доповненнями), за рішенням конкурсної комісії.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку Кам’янка-Бузького районного Народного дому «Просвіта» на один і п’ять років.

Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

післядипломна освіта у галузі управління;

ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

бездоганна ділова репутація.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

Довідки за телефоном: (0254) 5-15-38.

____________________________________________________________________

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: