k2FtbBdWr1

Повернення свідоцтва контролюючому органу

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

             08 квітня  2014 року з 11 год. в приміщенні актового залу ДПІ у   Кам’янка – Бузькому  районі  ГУ Міндоходів  у Львівській області  відбудеться  семінар для платників  податків на тему:

1.Порядок та строки сплати податків та зборів.

2.   Штрафні санкції за несвоєчасну сплату єдиного внеску

Запрошуються  суб’єкти господарської діяльності – фізичні   та юридичні особи

 

Повернення свідоцтва контролюючому органу

Чи підлягають поверненню до контролюючих органів свідоцтва платників єдиного податку у зв’язку з набранням чинності змінами до Податкового кодексу України з 01.01.2014р.

01.01.2014р. набрав чинності Закон України від 24.10.2013р. №657- VІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу  України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень ”, яким передбачено новий порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку.

Зокрема,п. 299.1 ст.299 Податкового кодексу передбачено, що реєстрація суб’єктів господарювання шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку.

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема у разі подання  платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом ,- в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву.

Оскільки бланк свідоцтва платника єдиного податку є документом суворого обліку, то у разі отримання з Реєстру платників єдиного податку, внесення змін до зазначеного Реєстру та / або відмови від спрощеної системи оподаткування свідоцтво підлягає обов’язковому поверненню контролюючому органу, який його видав.

При цьому видане свідоцтво платника єдиного податку підтверджує застосування фізичною особою – підприємцем спрощеної системи оподаткування до отримання витягу із Реєстру платників єдиного податку або внесення змін до Реєстру.

Крім того, свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню у разі анулювання контролюючим органом реєстрації платника єдиного податку.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Спрощення доступу до інформації

Статтею 5 Закону № 2939 передбачено два основних способи забезпечення розпорядником доступу до інформації, які з погляду отримувача можна визначити як пасивний та активний. Пасивний спосіб передбачає можливість ознайомитися з відомостями, які вже були оприлюднені розпорядником, а активний спосіб передбачає потребу запитувача вчиняти активні дії для доступу до інформації шляхом подання запиту на її отримання до розпорядника. Доступ до інформації в

 

 

пасивний спосіб забезпечується завдяки її систематичному та оперативному оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб – сайтах у

мережі Інтернет, на офіційних стендах і будь – яким іншим способом, а в активний – наданню інформації за запитами.

Наявність доступу до публічної інформації  і Україні має дуже важливе значення для гармонійного розвитку громадянського суспільства та державних інституцій. Уміння громадян використовувати вільний обіг публічної державної інформації забезпечує підвищенні можливості вирішення громадянами соціальних проблем і контролю влади, а також сприяє збільшенню соціальної відповідальності в роботі державних органів.

Оскільки діяльність Міндоходів України стосується практично кожного громадянина нашої країни,відомство залишатиметься стратегічним партнером для них та бізнесу.

 

Надання інформації за запитами      

З метою реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Міндоходів України та максимального спрощення процедури подання запиту на отримання публічної інформації наказом № 681 затверджено Порядок складання та подання запитів  на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України, та форму подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України, які розміщенні в рубриці “Публічна інформація ” на офіційному веб – порталі Міндоходів України (www.minrd.gov.ua).

 

Право громадян на звернення 

Одним із найважливіших заходів щодо забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні є право громадян на звернення до державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, громадських об’єднань

Забезпечуючи громадянам України право на звернення, Закон № 393 деталізує та розвиває конституційні положення, надаючи громадянам право звертатися не тільки до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а й до об’єднань громадян,устано, організацій незалежно від форм власності, підприємств, до засобів масової інформації, посадових осіб згідно з їх функціональними обов’язками щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних і особистих прав та законних інтересів чи їх порушення.

Водночас з моменту набрання чинності Законом №2939 визначено основні аспекти реалізації цього Закону, які заслуговують на увагу читачів:

  • Запитувачі інформації ототожнюють такі поняття, як запит на отримання публічної інформації, звернення, надання податкової консультації, а також консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи, при цьому дані категорії звернень є різними за такими ознаками:правовими підставами, визначенням понять, формами, строком розгляду, змістом, вимогами оформлення, оплатністю тощо;
  • Запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статей 1 та 19 Закону №2939;
  • Згідно з частиною другою ст.2 Закону №2939 цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, а саме Законом №393;
  • Листи, які за змістом є зверненням громадян (пропозиції, заяви, скарги тощо), мають бути оформлені з дотриманням вимог Закону №393.

 

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за податковою адресою платника

Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2013 році, подається до органу доходів і зборів за податковою адресою платника. Тобто, за місцем реєстрації згідно з паспортними даними. Декларація подається до 1 травня поточного року.

Нагадуємо, що з 1 січня 2014 р. розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2013 року.

Декларування доходів платниками податку на доходи фізичних осіб здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс).          Згідно з   Кодексом громадяни зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) та/або мають право її подати для отримання податкової знижки та повернення частини сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб. Для реалізації права громадян на податкову знижку за наслідками 2013 року платники податку декларацію можуть подати упродовж всього року.

 

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: