k2FtbBdWr1

Програма ″Підтримки розвитку тваринництва у Кам’янка-Бузькому районі на 2015 – 2017 роки″

Визначення проблеми  на розв’язання якої спрямована програма

Програма визначає основні пріоритети розвитку галузі тваринництва, заходи та механізми їх реалізації для стимулювання виробництва продуктів харчування тваринного походження в обсягах, які відповідають нормам продовольчої безпеки району  та  нарощування потенціалу їх реалізації.

Зважаючи на те, що в районі понад 98,2% молока виробляється в індивідуальних господарствах та спостерігається тенденція зменшення поголів’я корів причиною якої являються низькі ціни на молочну продукцію, та з метою збереження поголів’я необхідно ввести дотацію на утримання корів фізичними особами .

Виробництво валової продукції  галузі тваринництва  :

 

  По всіх категоріях господарств тис.грн. В т.ч. господарства населення

тис.грн.

2010 130,3 110,8
2011 122,8 106
2012 120,3 105,5
2013 120,6 106,3
2014 104,1 91,4

 

Завдання  Програми: Стимулювання фізичних осіб, які утримують три корови молочного напряму продуктивності до подальшого утримання та збільшення поголів’я корів.

Мета Програми: Збільшення  кількості фізичних осіб, що утримують трьох корів молочного напряму продуктивності та нарощення в них поголів’я корів.

 

Обсяги та джерела фінансування

На виконання програми необхідні кошти в сумі 340,09 тис. грн. Джерелами фінансування є кошти місцевих бюджетів.

Напрямки фінансової підтримки

Дотація фізичним особам за утримання 3-ох корів молочного напряму продуктивності.

Порядок використання коштів

         На виконання Програми з місцевого бюджету виділяється 340,09 тис. грн. У 2015 році 140,09 тис. грн., 2016 році 100,00 тис. грн.., у 2017 році 100,00 тис. грн..

Для виконання Програми в районі наказом начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації створюється конкурсна комісія  за участю начальника та спеціалістів управління агропромислового розвитку, голови постійної комісії Кам’янка-Бузької районної  ради з питань агропромислового розвитку, соціального розвиту села, регулювання земельних відносин, екології, природокористування, раціонального використання  природних та земельних ресурсів районної ради (за згодою), спеціалістів управління фінансів ( за згодою ), яка визначає виконавців Програми.

Дотація надається фізичним особам, які на  1 січня 2015 року, згідно  з переписом худоби, утримували три корови, зберегли їх на час виділення коштів та утримуватимуть на 1 січня наступного року.

Розрахунок та розмір дотації за 1 голову визначається конкурсною комісією після прийняття документів від фізичних осіб пропорційно до наявної кількості корів.

Для отримання дотації фізичні особи повинні подати в управління агропромислового розвитку райдержадміністрації такі документи:

– довідку сільської, селищної, міської ради про наявність корів на 1 січня 2015 року, в якій зазначається ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта корови  та ветеринарної картки до паспорта;

– копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі та номер рахунку в банку власника корів;

– письмове зобов’язання про повернення у місячний термін коштів до районного бюджету в разі зменшення поголів’я корів на 1 січня наступного року.

Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації перераховує отримані  кошти на рахунки, відкриті фізичними особами в установах банків, та несе відповідальність за їх цільове одержання.

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Виконання заходів Програми сприятиме:

  • збільшенню обсягу виробництва молока у фізичних осіб на 2 %;
  • підвищенню рівня і якості життя сільського населення:
  • комплексному розвитку сільських територій;
  • створенню додаткових робочих місць в сільській місцевості;
  • збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів і соціальних фондів.

Прикінцеві положення

За достовірність поданих документів до комісії, відповідальність несуть учасники Програми.

Контроль за використанням коштів покладається на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та учасників Програми.


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: