k2FtbBdWr1

Управління фінансів Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу обліку і звітності

1

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу обліку і звітності  управління фінансів Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації 

Загальні умови
Посадові обов’язки – веде облік основних засобів та інших необоротних активів;

 

– забезпечує роботу, пов’язану з обслуговуванням серверних операційних систем та комп’ютерної техніки, функціонування електронної пошти та зв’язку;

– вносить зміни до інформаційно-аналітичних систем «Місцеві бюджети районного рівня», «Мережа, штати і контингенти», «Соціальні виплати» ;

 

– здійснює аналітичну роботу з кадрового забезпечення (облік і зберігання особових справ, трудових книжок працівників, ведення встановленої звітно-облікової документації), готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

– здійснює документальне оформлення прийняття на державну службу, її проходження та припинення;

– організовує роботу по складанню та своєчасному поданню державними службовцями управління декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе і членів їх сімей;

 

– готує документацію для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

 

– веде облік та здійснює виплати за конфісковане майно та роки позбавлення волі реабілітованим громадянам;

 

– здійснює контроль за своєчасним виконанням завдань та дотриманням термінів подання документів, доведених Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та районної рад, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

Умови оплати праці посадовий оклад – 3200,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду призначення безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (до 18.00 год. 31.08.2017)

Дата, час і місце проведення конкурсу 05.09.2017, 14 год. 00 хв.,

Управління фінансів Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації, м.Кам’янка-Бузька, вул.Незалежності, 27, каб.41

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Заяць Олександра Михайлівна,

тел. (03254)52170, e-mail: finviddilrda@ukr.net.

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2 Досвід роботи без вимог до досвіду роботи
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта освіта вища галузі знань «Управління та адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2 Знання законодавства Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції»; «Про місцеві державні адміністрації», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв», Конвенцiя про права осiб- з iнвалiднiстю, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України
3 Професійні чи технічні знання Бюджетний кодекс України;

Податковий кодекс України;

Кодекс законів про працю  України.

4 Спеціальний досвід роботи без вимог до досвіду роботи
5 Знання сучасних інформаційних технологій вміння обслуговувати серверні операційні  системи,  комп’ютерну  та офісну  техніку, знання програмного   забезпечення
6 Особистісні якості 1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) системність і самостійність в роботі;

4) здатність приймати зміни та змінюватись.

 


Розповісти у соціальних мережахЩе більше новин: